Wie zijn wij?
Budgetmaatjes070 ondersteunt inwoners van Den Haag die om welke reden ook in de schulden zijn geraakt en daar uit willen komen.

De wil om de schulden aan te pakken is daarbij belangrijker dan de aanleiding van de schulden. Die is voor iedereen anders en vaak ontstaan door een combinatie van oorzaken. Het is daarom niet vreemd dat iemand er zelf niet uit komt. Ook als er al meerdere trajecten zijn gevolgd.

Wie schulden heeft, kan de steun inroepen van Budgetmaatjes070. We koppelen deelnemers aan een maatje, zodat ze samen de specifieke schuldproblemen kunnen aanpakken. Een extra steuntje in de rug.
Om de maatjes voor te bereiden op hun taak, volgen zij een training die volledig is gericht op de Haagse situatie.

Wat we doen
Budgetmaatjes070 geeft deelnemers de regie over hun eigen leven terug. Daarom werken we met budgetmaatjes. Een budgetmaatje is een stadsgenoot die de ander wil bijstaan om uit de schulden te komen. Een maatje draagt niet de oplossing aan, maar is een sparringpartner, een steun in de rug.

Door zelf de oplossing voor het schuldenprobleem te ontdekken, is het voor de deelnemer makkelijker om na de samenwerking van een jaar op eigen kracht verder te gaan.

Budgetmaatjes070 werkt met een grote groep actieve vrijwilligers. Om de maatjes voor te bereiden op hun taak, volgen de maatjes een training die volledig is gericht op de Haagse situatie.

Doelgroep
Budgetmaatjes070 is er voor inwoners van Den Haag die schulden hebben. Vaak hebben de deelnemers al meerdere trajecten doorlopen om van de schulden af te komen, maar door de combinatie van problemen werkte een standaard aanpak niet.

Onze doelgroep heeft een extra steun in de rug nodig omdat de andere problemen in hun leven het vinden van een oplossing kunnen bemoeilijken. In veel gevallen ontbreekt bij onze doelgroep het sociale netwerk om die steun te bieden.

Budgetmaatjes070 is onderdeel van Stek
Stek, voor stad en kerk, stimuleert mensen om zich met elkaar te verbinden, elkaar te beschermen, te versterken en te bezielen. We stimuleren stadsgenoten om hun kracht te (her)vinden en zelfvertrouwen en zelfstandigheid (terug) op te bouwen.

Om dat voor elkaar te krijgen organiseren we overal in de stad activiteiten met inmiddels ruim 1000 vrijwilligers en 50 professionals.

Budgetmaatjes070 is in 2010 ontstaan vanuit de voedselbank en uitgegroeid tot één van de vaste onderdelen van Stek.

Wie is wie?

Christi Loor en Ingrid de Frel zijn de projectleiders van Budgetmaatjes070.

Christi Loor

Christi Loor

Waarom werk je voor Budgetmaatjes070?
“Financiële problemen brengen enorm veel stress met zich mee. Vanuit mijn werk met kinderen en met gezinnen heb ik gezien wat een impact dit kan hebben en hoe dit het leven van alledag beïnvloedt. Het feit dat er maatjes zijn die zich willen inzetten om naast mensen met schulden te gaan staan om samen verandering te brengen in de situatie vind ik inspirerend.”

Wanneer is een maatjestraject voor jou geslaagd?
“Laatst vertelde een deelnemer mij dat ze voor het eerst in jaren het gevoel had gehad er niet alleen voor te staan, er was weer iemand die ze kon vertrouwen, iemand die hielp om de mist op te klaren en die liet zien dat kleine stapjes mogelijk zijn. En dat ze zo had gevoeld dat zelfstandigheid weer iets meer in beeld kwam. Dat raakt mij, als mens hebben we allemaal wel eens iemand nodig om ons te laten zien dat we stapjes kunnen zetten, dat verandering mogelijk is.”

Zeg eens eerlijk: hoe goed ben je zelf in financiën?
“Het op orde hebben van mijn financiën geeft me rust. Het is iets waarvan ik weet dat het belangrijk is en waar ik in de loop van de jaren beter in ben geworden. Maar eerlijk gezegd is het niet iets waar ik met veel plezier aan ga zitten. Ik doe het omdat ik weet dat het moet en omdat ik een gezin heb waar ik de verantwoordelijkheid voor heb.”

Pauline Eggink (voormalig projectleider)

Pauline Eggink (voormalig projectleider)

Waarom Budgetmaatjes070?
“Na een uitstapje in de financiële sector heb ik een aantal jaren binnen de ontwikkelingssamenwerking gewerkt. Toen ik de vacature bij Stek zag, realiseerde ik me dat er dichtbij huis ook zo veel mensen zijn die hulp nodig hebben. Daarom ben ik in 2012 gaan werken bij Stek, waar Budgetmaatjes070 een onderdeel van is.”

Wanneer is een maatjestraject voor jou geslaagd?
“Het is al zoveel waard als iemand zegt dat hij weer goed kan slapen. Dat gebeurt al als nog niet eens alle schulden zijn weggewerkt. Als de weg eruit maar bekend is. Dat geeft al zo veel meer zelfvertrouwen en rust. Daarnaast maken ook de maatjes een ontwikkeling door. Ze komen uit hun comfortzone. Ontmoeten mensen die ze anders nooit zouden ontmoeten en krijgen een spiegel voorgehouden. Het mooie aan onze maatjes is dat ze altijd naast de deelnemers blijven staan. Dat past bij Stek, we geven mensen ook nog een tweede of derde kans.”

Zeg eens eerlijk: hoe goed ben je zelf in financiën?
“Sinds ik bij Budgetmaatjes070 werk en de verhalen van deelnemers voorbij zie komen, realiseer ik meer en meer dat het belangrijk is om mijn financiën op orde te hebben. Iedereen kan in de schulden belanden. Ik hoor zo vaak dat het mis gaat na ziekte, overlijden van een naaste of een scheiding. Ik heb een eigen huis en voel die verantwoordelijkheid. Het bijhouden van de administratie is niet mijn grootste hobby, maar het moet gebeuren. ”

Wie werken er nog meer bij Budgetmaatjes070?

Anke Jorritsma, Arie Buis, Conny Goldman, Hans van Bavel, Stijn Uitdewilligen, Michiel Quarles en Bruun Feijen | medewerkers intake

Conny Goldman, Henny van Engelen, Joost Haenen, Pieter Remmerswaal, Tymo Bosch, Robert Starke en Merel Oorschot | coaches intervisieavonden