‘Mijn cliënt is eerder geneigd een vrijwilliger toe te laten in zijn privéleven’

Ben je hulpverlener en heb je een cliënt die door zijn of haar persoonlijke problemen in de schulden is gekomen? Dan zoeken onze maatjes met jouw cliënt naar een oplossing. Budgetmaatjes070 gaat uit van de eigen kracht van de deelnemer.

Door samen met een maatje de weg uit de schulden te zoeken, kan de deelnemer ook na het traject zelfstandig deze weg verder bewandelen. 

Werkwijze

Budgetmaatjes070 wil deelnemers de regie over hun eigen leven teruggeven. Daarom werken we met maatjes. Een budgetmaatje is een stadsgenoot die een ander wil bijstaan om uit de schulden te komen. Door zelf de oplossing voor het schuldenprobleem te ontdekken, is het voor de deelnemer makkelijker om na de samenwerking zelfstandig problemen aan te pakken.

De budgetmaatjes worden tijdens een introductietraining, intervisiebijeenkomsten en coachingsgesprekken klaargestoomd voor hun taak als maatje.

Hoe ziet het traject eruit?

 1. Je bent hulpverlener van een cliënt met schulden en zoekt ondersteuning voor de cliënt om uit de schulden te komen. Daarom leg je je vraag via deze website neer bij Budgetmaatjes070.
 2. Budgetmaatjes070 neemt contact met je op voor een voorgesprek. In dit gesprek peilen we alvast of het traject geschikt is voor de cliënt.
 3. Budgetmaatjes070 houdt een intakegesprek met je cliënt bij hem of haar thuis.
 4. Wanneer de cliënt geschikt is en ook zelf bereid is deel te nemen aan het traject, wordt de cliënt gekoppeld aan een maatje.
 5. Maatje en deelnemer spreken een jaar lang wekelijks af om aan de schuldenproblemen te werken. Indien nodig volgt terugkoppeling naar jou als hulpverlener.

Wat zijn de criteria?

Wanneer je als hulpverlener iemand aanmeldt voor het maatjestraject, verwachten we het volgende van je cliënt:

 • Gemotiveerd om samen met het maatje aan de schuldensituatie te werken;
 • Er is sprake van leerbaar vermogen;
 • De deelnemer kan Nederlands spreken, lezen en schrijven;
 • Een jaar lang, wekelijks afspreken met het maatje;
 • Bereidheid om inzage in de financiële situatie te geven (het maatje gaat hier discreet mee om);
 • De situatie is behapbaar voor een vrijwilliger;
 • Er is géén sprake van een verslaving bij de cliënt.

Wanneer de koppeling loopt, verwachten we het volgende van de samenwerking:

 • Duidelijke afspraken over de rolverdeling;
 • Indien nodig een goede samenwerking tussen maatje en hulpverlener.

Vul hiernaast je e-mailadres in. Je ontvangt vervolgens een e-mail met hierin een code welke toegang geeft tot het aanmeldformulier van een cliënt. Een medewerker van Budgetmaatjes070 neemt na ontvangst van de aanmelding contact met je op voor een voorgesprek.
Heb je vragen over je aanmelding?
Neem dan contact op met Christi Loor of Ingrid de Frel; 070-3181616.

Aanmeldingsformulier verwijzer: