Maatje: Albert
Leeftijd: 54
Beroep: debiteurenbeheer

Maatje geworden omdat… ik op het moment dat ik zelf geen werk had iets wilde doen voor anderen. Door mijn werkloosheid ben ik anders naar de wereld gaan kijken. Ik heb bij mijzelf andere talenten ontdekt. Talenten die ik niet gebruikte en waarvan ik misschien niet eens wist dat ik ze had.

Als maatje heb ik geleerd dat… je in je functie als maatje in het moment moet leven. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren, zowel positief als negatief. Belangrijk is ook dat je niet oordeelt. Mensen kunnen om zoveel redenen in de schulden komen. Verkeerd handelen, domme pech of soms zelfs opoffering. Het is niet aan mij om te oordelen over de reden van de schulden. Als je (ver)oordeelt kun je een ander niet helpen.

Een maatje is een/geen cijfernerd… Het is meer iemand die zijn kennis wil inzetten om anderen te helpen. Ook een maatje moet wel eens zoeken naar een antwoord.

Maatje: Marloes
Leeftijd: 38
Beroep: VvE Beheerder

Maatje geworden omdat… ik de kennis van mijn opleiding schuldhulpverlening in mijn huidige werk niet in de praktijk kan brengen.

Het mooiste dat ik tot nu toe hebt bereikt als maatje… is dat mijn maatje steeds meer vertrouwen kreeg en langzaam meer over zichzelf losliet.

Hoe moeilijk/makkelijk vind je het zelf om je financiële situatie in de hand te houden?
Dat kost mij geen moeite. Ik heb van huis uit met de paplepel ingegoten gekregen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Ik ben hierdoor erg spaarzaam.

Maatje: Soraya
Leeftijd: 25 jaar
Beroep: financiële administratie

Maatje geworden omdat… mijn moeder in aanraking kwam met de schuldsanering toen ik tiener was. Mensen staan er niet bij stil wat de gevolgen kunnen zijn. Het kan zorgen voor wrijving in een gezin, onzekerheid, wanhoop en frustratie. Als maatje wil ik graag iets doen voor een ander, maar ik wil hiermee ook graag oriënteren waar ik thuis hoor. Is hulpverlening iets voor mij?

Wat ik heb geleerd als maatje is… dat ik ook mezelf hiermee help. Sinds ik aan de slag ben als budgetmaatje is mijn administratie een stuk overzichtelijker. Mooi hè? Dat je iets doet om te geven en er uiteindelijk ook zoveel voor terugkrijgt.

Maatje zijn kost me
veel/weinig tijd… Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik hiervan kan groeien. Ik zie het niet als mijn vrijheid inleveren, ik zie het juist als een nuttige besteding van mijn tijd. Dat heb ik er dus voor over naast mijn 40-urige werkweek. Als we allemaal een klein stukje van onze tijd inleveren, creëren we uiteindelijk een fijnere stad met z’n allen.

Maatje: Herma
Leeftijd: 55
Beroep administratief medewerker

Maatje geworden omdat… Als iedereen zijn sterke kant inzet voor een ander ziet de wereld er een stuk leuker uit.

Een maatje een/geen cijfernerd… Een maatje is een mens met oprechte belangstelling voor een ander. Een maatje kijkt met een frisse blik naar de problemen van de deelnemer en probeert de weg te wijzen en mee te wandelen naar een zo goed mogelijke oplossing.

Hoe moeilijk/makkelijk vind je het om je eigen financiële situatie in de hand te houden?
Ik heb een aantal potjes gemaakt waar ik in kan graaien. Soms doe ik een onverantwoorde uitgave (vooral voor mijn dochter) en moet dan overuren draaien om de potjes weer in balans te krijgen. Ik ga vaak creatief met mijn geld om en weet: als ik het ene wil hebben, moet ik het andere laten.


Maatje: Dolf
Leeftijd: 31
Beroep: Inkoper

Ik ben maatje geworden omdat… ik het belangrijk vind om een maatschappelijke bijdrage te leveren, zowel in mijn werk als daarbuiten.

Het mooiste dat ik heb bereikt als maatje… is iemand van mijn eigen leeftijd weer zin in het leven te geven door hem te laten inzien dat er licht is aan het einde van de tunnel. Het mooiste compliment dat ik kreeg was dat ik een vaderfiguur ben geweest die deze persoon altijd had gemist.

Een maatje is een/geen cijfernerd… Juist niet, al kan diegene die je begeleid het in eerste instantie anders zien. Een maatje is wel een doorzetter, met oog voor de belangen van de ander.

 

Maatje: Leendert
Leeftijd: 30
Beroep: beleidsmedewerker ministerie

Als maatje moet je… niet te snel willen handelen of de problemen voor de ander willen oplossen. De uitdaging is juist om de ander te activeren. Mijn ervaring is dat het in de eerste plaats niet gaat om het oplossen van problemen, maar om het bieden van een luisterend oor.

Een maatje is een/geen cijfernerd… ik ben het wel een beetje, maar het lijkt mij zeker geen voorwaarde. Je moet een luisterend oor kunnen bieden en zelf wel enigszins gestructureerd zijn.

Hoe moeilijk/makkelijk vind je het om je eigen financiële situatie in de hand te houden?
Gelukkig gaat dat allemaal goed. Maar ik kan me goed voorstellen dat, als ik mijn baan zou kwijtraken, de financiële situatie snel uit de hand zou kunnen lopen. Vaak is er een aanleiding waarom mensen in de problemen komen: werkloosheid, een scheiding, een onverwachte rekening. We moeten dan ook niet te snel oordelen over anderen.