Wie zijn wij?
Budgetmaatjes070 ondersteunt inwoners van Den Haag die om welke reden ook in de schulden zijn geraakt en daar uit willen komen.

De wil om de schulden aan te pakken is daarbij belangrijker dan de aanleiding van de schulden. Die is voor iedereen anders en vaak ontstaan door een combinatie van oorzaken. Het is daarom niet vreemd dat iemand er zelf niet uit komt. Ook als er al meerdere trajecten zijn gevolgd.

Wie schulden heeft, kan de steun inroepen van Budgetmaatjes070. We koppelen deelnemers aan een maatje, zodat ze samen de specifieke schuldproblemen kunnen aanpakken. Een extra steuntje in de rug.
Om de maatjes voor te bereiden op hun taak, volgen zij een training die volledig is gericht op de Haagse situatie.

Wat we doen
Budgetmaatjes070 geeft deelnemers de regie over hun eigen leven terug. Daarom werken we met budgetmaatjes. Een budgetmaatje is een stadsgenoot die de ander wil bijstaan om uit de schulden te komen. Een maatje draagt niet de oplossing aan, maar is een sparringpartner, een steun in de rug.

Door zelf de oplossing voor het schuldenprobleem te ontdekken, is het voor de deelnemer makkelijker om na de samenwerking van een jaar op eigen kracht verder te gaan.

Budgetmaatjes070 werkt met grote een groep actieve vrijwilligers. Om de maatjes voor te bereiden op hun taak, volgen de maatjes een training die volledig is gericht op de Haagse situatie.

Doelgroep
Budgetmaatjes070 is er voor inwoners van Den Haag die schulden hebben die gepaard gaan met andere problemen (multi-problematiek), zoals psychische problemen, taalproblemen of gezinsproblematiek. Vaak hebben de deelnemers al meerdere trajecten doorlopen om van de schulden af te komen, maar door de combinatie van problemen werkte een standaard aanpak niet.

Onze doelgroep heeft een extra steun in de rug nodig omdat de andere problemen in hun leven het vinden van een oplossing kunnen bemoeilijken. In veel gevallen ontbreekt bij onze doelgroep het sociale netwerk om die steun te bieden.

Budgetmaatjes070 is onderdeel van Stek
Stek, voor stad en kerk, stimuleert mensen om zich met elkaar te verbinden, elkaar te beschermen, te versterken en te bezielen. We stimuleren stadsgenoten om in hun kracht te komen en zelfvertrouwen en zelfstandigheid (terug) op te bouwen. Om dat voor elkaar te krijgen organiseren we overal in de stad activiteiten met inmiddels ruim 700 vrijwilligers en 40 professionals.

Budgetmaatjes070, voorheen Vandebankaf, is in 2010 ontstaan vanuit de voedselbank en inmiddels uitgegroeid tot één van de vaste projecten van Stek.

Wie is wie?

Annemieke Leidekker en Pauline Eggink zijn de vaste kracht van Budgetmaatjes070.

Annemieke Leidekker

Annemieke Leidekker

Projectleider Budgetmaatjes070

Opleiding: Sociaal Culturele Wetenschappen
Werkervaring: Overheid, Pax Christikerk, Present Den Haag 


Waarom werk je voor Budgetmaatjes070?
“Ik vind de directe verbinding mooi met mensen die vanuit hun eigen kracht iets willen betekenen voor een ander: onze maatjes. Die mensen zijn echt nodig, want je merkt steeds meer dat de menselijke maat verdwijnt als je in de schulden zit. Brieven hebben dreigende toon en er is geen één op één contact meer.”

Wanneer is een maatjestraject voor jou geslaagd?
“Als er stappen zijn gezet naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld toen een deelnemer vertelde dat ze klaar zat om haar maatje te bellen, omdat ze een brief niet begreep. Toen bedacht ze zich dat ze al wist wat het maatje zou gaan zeggen: wat heb je zelf al uitgezocht? Ze legde de telefoon weer neer en ging zelf op onderzoek uit. Daarna belde ze het maatje om te bespreken waar zij zelf niet uit was gekomen. Dat is waar we naartoe werken. Zelfstandigheid. Niet meer afhankelijk zijn van anderen. Dat is zo veel waard en doet zo veel voor je zelfvertrouwen.”

Zeg eens eerlijk: hoe goed ben je zelf in financiën?
“Ik ben me ervan bewust dat ik heel veel geluk heb gehad in mijn leven dankzij de luxe van een ondersteunend netwerk om me heen. Een minder verstandige beslissing nemen we allemaal wel eens. Fouten maken hoort bij het leven. Met ouders en familie om op terug te vallen, zijn de gevolgen van zo’n beslissing een stuk kleiner dan wanneer je op jezelf bent aangewezen. Daarom is een maatje ook zo belangrijk.”

Pauline Eggink

Pauline Eggink

Projectleider Budgetmaatjes070

Opleiding: Godsdienstwetenschappen
Werkervaring: Ontwikkelingssamenwerking, communicatie


Waarom Budgetmaatjes070?
“Na een uitstapje in de financiële sector heb ik een aantal jaren binnen de ontwikkelingssamenwerking gewerkt. Toen ik de vacature bij Stek zag, realiseerde ik me dat er dichtbij huis ook zo veel mensen zijn die hulp nodig hebben. Daarom ben ik in 2012 gaan werken bij Stek, waar Budgetmaatjes070 een onderdeel van is.”

Wanneer is een maatjestraject voor jou geslaagd?
“Het is al zoveel waard als iemand zegt dat hij weer goed kan slapen. Dat gebeurt al als nog niet eens alle schulden zijn weggewerkt. Als de weg eruit maar bekend is. Dat geeft al zo veel meer zelfvertrouwen en rust. Daarnaast maken ook de maatjes een ontwikkeling door. Ze komen uit hun comfortzone. Ontmoeten mensen die ze anders nooit zouden ontmoeten en krijgen een spiegel voorgehouden. Het mooie aan onze maatjes is dat ze altijd naast de deelnemers blijven staan. Dat past bij Stek, we geven mensen ook nog een tweede of derde kans.”

Zeg eens eerlijk: hoe goed ben je zelf in financiën?
“Sinds ik bij Budgetmaatjes070 werk en de verhalen van deelnemers voorbij zie komen, realiseer ik meer en meer dat het belangrijk is om mijn financiën op orde te hebben. Iedereen kan in de schulden belanden. Ik hoor zo vaak dat het mis gaat na ziekte, overlijden van een naaste of een scheiding. Ik heb nu een eigen huis en voel die verantwoordelijkheid steeds meer. Het bijhouden van de administratie is niet mijn grootste hobby, maar het moet gebeuren. ”

Wie werken er nog meer bij Budgetmaatjes070?

Medewerkers Intake: Bernadette van Beurden, Kees van Eendenburg, Rogier de Roo

Coaches intervisieavonden: Bernadette van Beurden, Dieuwkje de Jong, Kirsten van Hall, Naomi Mook-Spermon, Vincent Bovenlander

Met wie werken we samen?

- Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (DSZW) gemeente Den Haag
Bugetmaatjes070 neemt deel aan een Stedelijk Overleg dat DSZW organiseert voor maatschappelijke organisaties die vrijwilligers inzetten ten behoeve van financiële dienstverlening voor de Haagse burgers.


- Financieel trainers gemeente Den Haag
De maatjes van Budgetmaatjes070 volgen de training ‘Financiële Dienstverlening’ van de financieel trainers, zodat ze de weg weten in de Haagse wereld van schuldhulpverlening en zo hun deelnemer het best kunnen bijstaan.


Andere maatjesprojecten
Budgetmaatjes070 werkt samen met andere vrijwilligersprojecten op het gebied van schulden. Dit doen we bijvoorbeeld met het Rode Kruis en Humanitas. We delen kennis en verwijzen, waar nodig, deelnemers naar elkaar door, zodat zij de hulp krijgen die ze nodig hebben.


Platform Zorgvrijwilligers Den Haag
Het Platform Zorgvrijwilligers is een platform waarin zestien Haagse organisaties samenwerken, die werken met zorgvrijwilligers. In het platform delen de organisaties hun kennis en helpen ze elkaar verder. Stek, waar Budgetmaatjes070 onderdeel van is, neemt met 3 maatjesprojecten deel aan dit platform.

PEP
Budgetmaatjes070 werft onder meer maatjes via de online vacaturebank van PEP. Daarnaast werken we samen bij activiteiten ter promotie van vrijwilligerswerk.

- Sociaal casemanagers gemeente Den Haag
De social casemanagers van de gemeente signaleren schuldproblematiek bij hun cliënten en verwijzen hen naar Budgetmaatjes070. Doorverwijzen gebeurt altijd in overleg met de toekomstige deelnemer.


- Ambulante hulpverlening
Verschillende instanties voor ambulante hulpverlening, zoals de hulpverleners van het Leger des Heils, Limor, Impegno en Anton Constandse en de Kessler Stichting, melden cliënten aan bij Budgetmaatjes070. Doorverwijzen gebeurt altijd in overleg met de toekomstige deelnemer.


- Wijkverpleegkundigen
Wijkverpleegkundigen komen thuis bij mensen met multiproblematiek. Zij verwijzen door naar Budgetmaatjes070, maar andersom roept Budgetmaatjes070 ook de hulp in van de wijkverpleegkundigen.


- Voedselbank Haaglanden
Bij de uitdeelpunten van de Voedselbank worden bezoekers gewezen op de mogelijkheid van deelname aan Budgetmaatjes070 om uit de schulden te komen.